Mint ismert, november végén a Magyar Labdarúgó Szövetség az Ózdi Kohász Sport Club NB III-as férfi felnőtt nagypályás bajnokságban és a kötelezően szerepeltetett utánpótlás korosztályú bajnokságokban résztvevő csapatait a bajnokságból kizárta, mivel a sportszervezet a bajnokság nevezési és részvételi feltételeként előírt köztartozás-mentességét hivatalos igazolások eredeti példányainak benyújtásával igazolni nem tudta, továbbá  a Bozsik programban való részvételi, versenyeztetési kötelezettségének nem tett eleget.

Ez azt követően történt, hogy az ózdi együttes nem tudott kiállni a Putnok elleni, idegenbeli mérkőzésen, ugyanis mindössze négy játékos jelent meg.

A fenti ítélet ellen ezt követően fellebbezett a borsodi klub, amivel kapcsolatban az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága a január 6-i ülésén az alábbi határozatot hozta.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottságának (továbbiakban: FVB) elnöke a Magyar Labdarúgó Szövetség hatályos Fegyelmi Szabályzatának (FSZ) 58. § (2) bekezdése b) pontja 3) és 4) alpontjaiban foglalt jogkörében, a 2020. január 2. napján az Ózdi Kohász Sport Club részéről beérkezett FEB-76/2019-20 számú elsőfokú fegyelmi határozattal szemben benyújtott fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül, tárgyalás mellőzésével elutasítja, tekintettel arra, hogy a fellebbezést nem az előírt határidőig nyújtották be, valamint a fellebbezési díjat is fellebbezési határidőn túl fizették meg.

Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.